Statistické údaje

Obecná charakteristika  
Katastrální plocha (ha) 564.0315
Nadmořská výška (m n.m.) 151
Počet katastrů 1
Počet územně technických jednotek 1
Počet částí obce (CO) 1
Počet obyvatel 425
Druhy pozemků (údaje z roku 2003)  
Celková výměra pozemku (ha) 564.0315
Lesní půda (ha) 23.0702
Louky (ha) 10.2411
Orná půda (ha) 466.3868
Ostatní plochy (ha) 26.8645
Ovocné sady (ha) 1.3600
Vodní plochy (ha) 17.1190
Zahrady (ha) 7.4648
Zastavěné plochy (ha) 11.5251
Zemědělská půda (ha) 485.4527
Technická vybavenost (údaje roku 2003)  
Délka místních komunikací v km 3
Plynofikace obce Ano
Veřejný vodovod Ano
Kanalizace Ano
Požární hydrant Ano
Požární nádrž Ano
Sbor dobrovolných hasičů obce Ano